Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe an item that you bought but were dissatisfied with

You should say:

 • what the item was
 • when and where you bought it
 • why you were not happy with this product.
 • And explain what you did after you found that it was unsatisfactory.

Bài mẫu:

Well, I very much enjoy drinking coffee; unfortunately, I do not always have very hot water.

Three months ago, I decided to do something about it. I went to the Winmart market to buy a water heater. I chose the most convenient one: a little pad on which you place your cup and it is supposed to heat the liquid inside. It was being sold for a very reasonable price, and I only had to bargain for a short time.

I brought it home, but then forgot about it for about one month. One day I wanted to have some hot coffee and remembered the water heater I had bought. So I went and found it and plugged it in. However, when I placed the cup on the pad, it heated the coffee very poorly. In fact, I didn’t even make the coffee warm.

I was very angry, so I threw it away. Now I have to use a stove to boil the water first. I’m sure next time I decide to buy such a product as a water heater, I will look in a more reliable place and probably try to get a trusted brand. I will also have to write a note to remind myself of my purchase so that I can discover problems earlier, and thus have time to exchange it

Từ vựng hay:

 • bargain (verb): mặc cả
  ENG: to discuss prices, conditions, etc. with somebody in order to reach an agreement that is acceptable
 • plug st in (phr.v): cắm điện
  ENG: to connect an electrical device to an electrical system or device so that it can be used, by pushing its plug into a socket
 • a water heater: máy nước nóng

Lược dịch:

Tôi rất thích uống cà phê; Thật không may, tôi không phải lúc nào cũng có nước rất nóng.

Ba tháng trước, tôi quyết định làm gì đó. Tôi ra chợ Winmart mua máy nước nóng. Tôi đã chọn cái thuận tiện nhất: một miếng đệm nhỏ để bạn đặt cốc của mình lên và nó sẽ làm nóng chất lỏng bên trong. Nó được bán với giá rất hợp lý và tôi chỉ phải mặc cả trong một thời gian ngắn.

Tôi đã mang nó về nhà, nhưng sau đó đã quên nó trong khoảng một tháng. Một ngày nọ, tôi muốn uống một ít cà phê nóng và nhớ ra chiếc máy nước nóng mà tôi đã mua. Vì vậy, tôi đã đi tìm nó và cắm điện. Tuy nhiên, khi tôi đặt chiếc cốc lên miếng đệm, nó làm nóng cà phê rất kém. Trên thực tế, tôi thậm chí còn không pha cà phê ấm.

Tôi đã rất tức giận, vì vậy tôi đã ném nó đi. Bây giờ tôi phải dùng bếp để đun nước trước. Tôi chắc chắn rằng lần tới khi quyết định mua một sản phẩm như máy nước nóng, tôi sẽ tìm ở một nơi đáng tin cậy hơn và có thể cố gắng mua một thương hiệu đáng tin cậy. Tôi cũng sẽ phải viết một ghi chú để nhắc nhở bản thân về việc mua hàng của mình để tôi có thể phát hiện ra các vấn đề sớm hơn và do đó có thời gian để đổi hàng.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng