Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe an item of furniture that you use often

You should say:

 • what it is
 • where it is
 • what it looks like
 • and explain how or why you use it.

Bài mẫu:

A piece of furniture I use often is a small folding chair. 

It’s made of green canvas and because it is a folding chair, I can easily put it away and out of sight when I’m not using it. It’s convenient for me because my room is small and I don’t have space for a lot of furniture. I also don’t like clutter, so by putting the chair away after I use it, my room looks a little tidier. My bedroom is the only place in the house that I have to myself so I spend a lot of time there either studying or working.

I’m in my last year of university, so I have many writing assignments and individual research to do. I do most of my writing on my laptop so it’s convenient and comfortable to sit in my chair with my computer on my lap either typing or reading or both. As I said the chair is made of canvas and of course, the frame is aluminum so it’s lightweight and easy to put away and take out whenever I need it. Surprisingly it is very comfortable for a folding chair, and that was the most important factor for me when I chose it. It was also inexpensive. It’s not a very beautiful piece of furniture, but it has definitely been one of the most practical things I’ve bought in a long time.

Từ vựng hay:

 • put sth away (phr.v): cất giữ
  ENG: to put something in the place or container where it is usually kept
 • out of sight (idiom): khuất mắt, khuất tầm nhìn
  ENG:  emphasize that when something or someone cannot be seen
 • clutter (n): sự bừa bộn, lộn xộn
  ENG: (a lot of objects in) a state of being untidy
 • lightweight (a): nhẹ
  ENG: weighing only a little or less than average

Lược dịch:

Một món đồ nội thất tôi thường sử dụng là một chiếc ghế gấp nhỏ.

Nó được làm bằng vải canvas màu xanh lá và vì nó là một chiếc ghế gấp nên tôi có thể dễ dàng cất nó đi và khuất tầm nhìn khi không sử dụng. Nó thuận tiện cho tôi vì phòng của tôi nhỏ và tôi không có không gian cho nhiều đồ đạc. Tôi cũng không thích sự lộn xộn, vì vậy bằng cách cất chiếc ghế đi sau khi tôi sử dụng nó, căn phòng của tôi trông gọn gàng hơn một chút. Phòng ngủ của tôi là nơi duy nhất trong nhà mà tôi có một mình nên tôi dành nhiều thời gian ở đó để học tập hoặc làm việc.

Tôi đang học năm cuối đại học, vì vậy tôi có nhiều bài tập viết và nghiên cứu cá nhân phải làm. Tôi viết phần lớn trên máy tính xách tay của mình nên thật thuận tiện và thoải mái khi ngồi trên ghế với máy tính đặt trên đùi để gõ hoặc đọc hoặc cả hai. Như đã nói ghế làm bằng vải canvas và tất nhiên khung bằng nhôm nên rất nhẹ và dễ cất đi, lấy ra bất cứ khi nào mình cần. Đáng ngạc nhiên là nó rất thoải mái đối với một chiếc ghế gấp, và đó là yếu tố quan trọng nhất đối với tôi khi tôi chọn nó. Nó cũng không tốn kém. Nó không phải là một món đồ nội thất đẹp lắm, nhưng nó chắc chắn là một trong những thứ thiết thực nhất mà tôi đã mua trong một thời gian dài.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng