Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a wild animal

You should say:

 • where the animal comes from
 • when you saw this animal
 • what the animal looks like
 • and explain why you want to talk about it.

Bài mẫu: 

Well, the wild animal that I will describe is the national treasure of Australia, the koala, which is a kind of bear.

Honestly, I have never had a chance to meet one of them. Personally, I believe that one day I’ll see it in person. Currently, however, all my understanding of these lovable animals is from TV programs. Basically, they have a charmingly naive appearance. I fancy koalas simply because they are cute-looking with large ears and sleek fur.

I love koalas for a number of reasons. Firstly, they are so special with interesting attributes. From what I can remember, they seem to be sleepy all the time and respond slowly to the outside environment. Normally, koalas only like eating the tasty but poisonous leaves from one particular indigenous tree. Koalas, however, are the only creature alleged to digest and absorb them. Isn’t that amazing? If I have a chance to see them, I will definitely test how long it takes for a koala to respond when I touch it.

Besides, the koala is a symbol of Australia. Koalas are fascinating creatures and are only found on the Australian continent. I guess the most possible way to see them is to fly to this beautiful country.

More specifically, I learned/found that the koala is one of the few mammals that have fingerprints. It is totally distinct from other animals. I guess there are numerous reasons for me to be into them and one day, I said, will check them out on my own,

In summary, those are the reasons why I want to talk about koalas.

Từ vựng hay:

 • in person (phr): trực tiếp
  ENG: If you do something or go somewhere in person, you do it or go there yourself
 • charmingly (adv): một cách quyến rũ
  ENG: in a pleasant and attractive way
 • naive (a): ngây thơ, cả tin
  ENG: too willing to believe that someone is telling the truth, that people’s intentions in general are good, or that life is simple and fair. People are often naive because they are young and/or have not had much experience of life
 • poisonous (a): có độc
  ENG: very harmful and able to cause illness or death
 • fingerprint (n): dấu vân tay
  ENG: the pattern of curved lines on the end of a finger or thumb that is different in every person, or a mark left by this pattern

Lược dịch:

Động vật hoang dã mà tôi sẽ mô tả là báu vật quốc gia của Úc, một loại gấu mang tên gấu túi.

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ có cơ hội gặp một trong số chúng. Cá nhân tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên cho tới hiện tại thì tất cả sự hiểu biết của tôi về những con vật đáng yêu này là từ các chương trình truyền hình. Về cơ bản, chúng có vẻ ngoài ngây thơ quyến rũ. Tôi thích gấu túi đơn giản vì chúng trông dễ thương với đôi tai to và bộ lông bóng mượt.

Tôi yêu gấu túi vì một số lý do. Thứ nhất, chúng rất đặc biệt với những thuộc tính thú vị. Theo những gì tôi có thể nhớ, chúng dường như lúc nào cũng buồn ngủ và phản ứng chậm với môi trường bên ngoài. Thông thường, gấu túi chỉ thích ăn lá ngon nhưng độc từ một loại cây bản địa. Tuy nhiên, gấu túi là sinh vật duy nhất được cho là tiêu hóa và hấp thụ chúng. Đó không phải là tuyệt vời sao? Nếu tôi có cơ hội nhìn thấy chúng, tôi chắc chắn sẽ kiểm tra xem một con gấu túi mất bao lâu để phản ứng khi tôi chạm vào nó.

Bên cạnh đó, gấu túi là một biểu tượng của Úc. Koalas là những sinh vật hấp dẫn và chỉ được tìm thấy trên lục địa Úc. Tôi đoán cách tốt nhất để nhìn thấy chúng là bay đến đất nước xinh đẹp này.

Cụ thể hơn, tôi đã học/thấy rằng gấu túi là một trong số ít động vật có vú có dấu vân tay. Nó hoàn toàn khác biệt với các loài động vật khác. Tôi đoán có rất nhiều lý do để tôi tham gia vào chúng và một ngày nào đó, tôi nói, sẽ tự mình kiểm tra chúng,

Tóm lại, đó là những lý do tại sao tôi muốn nói về gấu túi.

Nguồn: Sách IELTS Speaking recent actual test

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng