Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a useful electrical appliance (eg. a mobile phone or computer) that you used at home or at work

You should say:

 • what it is
 • where it is
 • how you use it
 • and explain why this item is important to you.

Bài mẫu: 

The most useful piece of equipment is my computer. I use it for both my work and for recreation.

It is a laptop, so I can take it with me wherever I go. I usually keep it on the dresser at the end of my bed, though when I use it, I am usually on my bed or in my armchair. 

I use it for my research, and to read assignments that I have been given. I also use it for my work and writing. It is important to me because I have all of my most important information on it. If I didn’t have it, my life would be so much more difficult because I would have many problems finding all the different things I need to do for my work. I also use it to listen to music so I would have a hard time listening to music if I didn’t have it. Often my mother will ask me to type something up for her and I like to use my laptop because I’m accustomed to using the keyboard on it. Then I can type faster because I don’t have to get used to a new keyboard and I make fewer mistakes.

Từ vựng hay:

 • recreation (n): giải trí, tiêu khiển
  ENG: (a way of) enjoying yourself when you are not working
 • dresser (n): tủ quần áo có ngăn kéo
  ENG: a piece of bedroom furniture with drawers, sometimes with a mirror on top, used especially for keeping clothes in
 • type sth up (phr.v): đánh máy
  ENG: to use a keyboard to make a printed copy of something that was written by hand
 • be accustomed to Ving/sth = get used to Ving/sth (collocation): quen với việc gì/ điều gì
  ENG: familiar with something

Lược dịch:

Thiết bị hữu ích nhất của thiết bị là máy tính của tôi. Tôi sử dụng nó cho cả công việc và giải trí.

Nó là một chiếc máy tính xách tay, vì vậy tôi có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Tôi thường để nó trên tủ quần áo ở cuối giường, mặc dù khi tôi sử dụng nó, tôi thường nằm trên giường hoặc trên ghế bành.

Tôi sử dụng nó cho nghiên cứu của mình và để đọc các bài tập mà tôi đã được giao. Tôi cũng sử dụng nó cho công việc và viết lách của mình. Nó quan trọng với tôi vì tôi lưu trữ tất cả thông tin quan trọng nhất của mình trên đó. Nếu không có máy tính, cuộc sống của tôi sẽ khó khăn hơn rất nhiều vì tôi sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm tất cả những thứ khác nhau mà tôi cần làm cho công việc của mình. Tôi cũng sử dụng nó để nghe nhạc nên tôi sẽ rất khó nghe nhạc nếu không có máy tính. Thường thì mẹ tôi sẽ yêu cầu tôi gõ một cái gì đó cho mẹ và tôi thích sử dụng máy tính xách tay của mình vì điều đó đã khiến tôi quen với việc sử dụng bàn phím trên đó. Sau đó, tôi có thể gõ nhanh hơn vì tôi không phải làm quen với bàn phím mới và tôi ít mắc lỗi hơn.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng