Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a time when you are very busy

You should say:

 • when this time is
 • what you do at this time
 • how you arrange your time
 • and explain how you feel after this busy time is over.

Bài mẫu: 

Usually at the end of the term, my teachers start giving me a bunch of homework to help me prepare for the exam.

I have 6 classes: English, math, science, geography, and literature, and each teacher gives me so much homework that by the end of the week, I have a stack of papers that look the size of a small book. I must complete all this homework before the next week begins or I will face a penalty. So what else can I do but get busy and start burning the candle at both ends and burning the midnight oil until the work is done? It means forgetting about basketball and watching TV and even just fooling around with my friends. It means stinging eyes and large yawns during the day. It means brain overload for a while.

Now how do I feel when it is over? Well, how is a tree after a storm? How does a branch feel when the weight is gone? How does a bird sing after the rain? I know that I am getting a bit poetic, but actually, it feels quite good to be relieved of this pressure. I like to go out in the sunshine and fresh air and just walk around to enjoy life for a while.

Từ vựng hay:

 • a stack of papers (n): một chồng sách
  ENG: a pile of things arranged one on top
 • face a penalty (phr.v): chịu trận, nhận hình phạt
  ENG: If someone or something faces a penalty, they receive punishment for doing something which is against a law or rule
 • burn the candle at both ends (idiom): làm cho bản thân kiệt sức do làm việc quá nhiều đôi khi bắt đầu từ sáng sớm đến tối muộn
  ENG: to work or do other things from early in the morning until late at night and so get very little rest
 • burn the midnight oil (idiom): thức khuya làm việc, học bài
  ENG: to work late into the night
 • fool around with sb (phr.v): ngồi chơi tán ngẫu, đùa giỡn với ai
  ENG: to spend your time doing nothing useful
 • stinging eyes (n): đau mắt
 • walk around (phr.v): đi dạo
  ENG: walk with no particular goal

Lược dịch:

Thông thường vào cuối học kỳ, giáo viên của tôi bắt đầu cho tôi một loạt bài tập về nhà để giúp tôi chuẩn bị cho kỳ thi.

Tôi tham gia 6 lớp học: tiếng Anh, toán, khoa học, địa lý và văn học, và mỗi giáo viên giao cho tôi rất nhiều bài tập về nhà đến nỗi vào cuối tuần, tôi có một chồng giấy trông to như một cuốn sách nhỏ. Tôi phải hoàn thành tất cả bài tập về nhà này trước khi bắt đầu tuần tới nếu không tôi sẽ bị phạt. Vì vậy, tôi không thể làm gì khác ngoài việc bận rộn và làm việc cất lực suốt ngày đêm cho đến khi bài tập được hoàn thành. Việc này có nghĩa là tôi phải quên đi bộ môn bóng rổ và xem TV và thậm chí ngồi chơi với bạn bè của tôi. Việc này cũng có nghĩa là tôi sẽ bị đau mắt và ngáp lớn vào ban ngày. Hoặc cũng có thể là não bị quá tải trong một thời gian.

Bây giờ tôi cảm thấy thế nào khi nó kết thúc? Một cái cây sau một cơn bão sẽ như thế nào? Cành cây cảm thấy thế nào khi trọng lượng không còn? Một con chim hót sau cơn mưa sẽ như thế nào? Tôi biết rằng tôi đang trở nên hơi thơ mộng, nhưng thực sự, cảm giác khá tốt khi được giải tỏa áp lực này. Tôi thích ra ngoài dưới ánh nắng mặt trời và không khí trong lành và chỉ cần đi bộ xung quanh để tận hưởng cuộc sống một lúc.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng