Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a song you have heard before

You should say

 • what the song is
 • when you heard the song
 • who sang it
 • and explain why you like this song.

Với đề bài yêu cầu mô tả bài hát, bạn có thể trình bày những mục sau:

 • lyrics: ca từ
 • beat:  nhịp
 • melody: giai điệu
 • tempo/rhythm: nhịp độ
 • tune: âm điệu
 • chorus: điệp khúc
 • solo: đơn ca, độc tấu

Bài mẫu

Well, the song I want to share with you is called You Raise Me Up, which was presented by a band named Secret Garden. This song is a real classic and has been covered by heaps of singers, like Westlife.

I first heard this song when I was watching a TV program; it was the retirement ceremony for the F1 legend Michael Schumacher. The moment they played this song as background music, I knew it was a perfect fit in that kind of atmosphere to commemorate this iconic star.

Speaking of the singers, just as I mentioned, it was originally performed by Secret Garden and has been covered by more than 100 singers in the world in different versions and styles.

I am personally fond of this song for several reasons. Firstly, the music is really melodious and catchy. It mixes up different musical elements, such as the Irish ballad, bagpipes, violin, and piano, and Secret Garden’s resonant voice is a perfect complement to that music. Whenever this song is sung, I cannot help but sing along with it.

Besides, I find that the lyrics are totally and utterly encouraging and inspirational as it says: When I am down and weary, you raise me up, and I can stand on mountains. For me, sometimes, it is inevitable to come across all sorts of frustration and failure in life or just simply feel physically weak or mentally depressed. This song is like a wake-up call to me, and it can drag me out of the low points of life. After listening to it, I am able to cheer myself up since it gives me courage and confidence.

One more thing to add, this song was once covered by one of my most favorite bands, Westlife, which made it even more attractive and meaningful since I could appreciate both of them at the same time. 

All in all, those are the reasons why I am sharing this song with you.

Từ vựng hay:

 • heaps of sth (n): nhiều
  ENG: a lot of
 • commemorate (v): kỷ niệm, tưởng nhớ
  ENG: to remember officially and give respect to a great person or event, especially by a public ceremony or by making a statue or special building
 • melodious (a): du dương
  ENG: very pleasant to listen to
 • bagpipes (n): kèn túi
  ENG: a type of musical instrument, played especially in Scotland and Ireland, from which you produce sound by blowing air into a bag and pressing it out through pipes
 • cannot help (idiom): không thể ngừng
  ENG: to not be able to control or stop something
 • weary (a): mệt mỏi
  ENG: very tired, especially after working hard for a long time
 • drag sth out of me (phr.v): lôii ra, kéo ra
  ENG: to force someone to say something, especially when they do not want to
 • cheer sb up (phr.v): khiến ai đó vui lên
  ENG: If someone cheers up, or something cheers someone up, they start to feel happier

Lược dịch:

Bài hát tôi muốn chia sẻ với các bạn có tên là You Raise Me Up do ban nhạc Secret Garden trình bày. Bài hát này thực sự là một bài hát kinh điển và đã được rất nhiều ca sĩ cover lại, chẳng hạn như Westlife.

Lần đầu tiên tôi nghe bài hát này khi tôi đang xem một chương trình TV; đó là lễ nghỉ hưu của huyền thoại F1 Michael Schumacher. Khoảnh khắc họ phát bài hát này làm nhạc nền, tôi biết nó hoàn toàn phù hợp trong bầu không khí đó để tưởng nhớ ngôi sao biểu tượng này.

Nói về các ca sĩ, như tôi đã đề cập, nó ban đầu được thể hiện bởi Secret Garden và đã được hơn 100 ca sĩ trên thế giới cover lại với các phiên bản và phong cách khác nhau.

Cá nhân tôi thích bài hát này vì nhiều lý do. Thứ nhất, âm nhạc thực sự du dương và bắt tai. Nó pha trộn các yếu tố âm nhạc khác nhau, chẳng hạn như bản ballad Ailen, kèn túi, vĩ cầm và piano, và giọng nói cộng hưởng của Secret Garden là sự bổ sung hoàn hảo cho âm nhạc đó. Bất cứ khi nào bài hát này được hát, tôi không thể không hát theo nó.

Bên cạnh đó, tôi thấy rằng lời bài hát hết sức khích lệ và truyền cảm hứng khi nó nói: Khi tôi gục ngã và mệt mỏi, bạn nâng tôi lên, và tôi có thể đứng trên núi. Đối với tôi, đôi khi, không thể tránh khỏi việc gặp đủ thứ thất vọng và thất bại trong cuộc sống hay chỉ đơn giản là cảm thấy yếu đuối về thể chất hoặc tinh thần. Bài hát này như một lời cảnh tỉnh đối với tôi, nó có thể kéo tôi ra khỏi những bế tắc của cuộc đời. Sau khi nghe nó, tôi có thể vui lên vì nó mang lại cho tôi dũng khí và sự tự tin.

Thêm một điều nữa, bài hát này đã từng được cover bởi một trong những ban nhạc yêu thích nhất của tôi, Westlife, khiến nó trở nên hấp dẫn và ý nghĩa hơn vì tôi có thể đánh giá cao cả hai cùng một lúc.

Nói chung, đó là những lý do tại sao tôi chia sẻ bài hát này với bạn.

Nguồn: Sách IELTS Speaking recent actual test

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng