Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a room you lived in when you were a child

You should say:

 • what it looked like
 • what was in it
 • what you did in the room
 • explain what you liked about the room.

Bài mẫu: 

My favorite room was the study room in my house. It had been a landing, but we made it into a study and that is where I used to do my schoolwork or any kind of project

The room was not so big, about 5 square meters. It had a bookcase, a table with four chairs, a filing cabinet, an entertainment center with a TV, a large window, and a door leading to our balcony. Because of the window and door, there was plenty of light and fresh air, which made it a very nice place to work. During the school year that would be my study room; during vacation and after I finished high school, I would use it for reading and other projects. There was also a competition in the room which I often used to go online and do research. Sometimes I would also chat with my friends on the computer. 

I liked this room because it was quiet and very sunny. There was a large mango tree outside the window that was very nice to look at. I always felt very relaxed and calm when I used that room. I also liked to practice on my keyboard in that room.

Từ vựng hay:

 • landing (n): một diện tích sàn nối hai bộ cầu thang hoặc dẫn từ đỉnh của một bộ cầu thang đến các phòng
  ENG: an area of floor that joins two sets of stairs or that leads from the top of a set of stairs to rooms
 • filing cabinet (n): tủ đựng hồ sơ
  ENG: a large piece of furniture in an office, used for holding documents
 • balcony (n): ban công
  ENG: an area with a wall or bars around it that is joined to the outside wall of a building on an upper level
 • do research (v): làm nghiên cứu
  ENG: to study a subject in detail, especially in order to discover new information or reach a new understanding

Lược dịch:

Phòng yêu thích của tôi là phòng làm việc trong nhà của tôi. Đó là một diện tích sàn nối hai bộ cầu thang hoặc dẫn từ đỉnh của một bộ cầu thang đến các phòng, nhưng chúng tôi đã biến nó thành một nơi học tập và đó là nơi tôi thường làm bài tập ở trường hoặc bất kỳ loại dự án nào

Căn phòng không quá lớn khoảng 5 mét vuông. Nó có một tủ sách, một cái bàn với bốn cái ghế, một tủ hồ sơ, một trung tâm giải trí với TV, một cửa sổ lớn và một cánh cửa dẫn ra ban công của chúng tôi. Vì có cửa sổ và cửa ra vào nên có nhiều ánh sáng và không khí trong lành, khiến nơi đây trở thành một nơi làm việc rất tuyệt. Trong năm học đó sẽ là phòng học của tôi; trong kỳ nghỉ và sau khi học xong trung học, tôi sẽ sử dụng nó để đọc và thực hiện các dự án khác. Cũng có một cuộc thi trong phòng mà tôi thường lên mạng và nghiên cứu. Đôi khi tôi cũng trò chuyện với bạn bè trên máy tính.

Tôi thích căn phòng này vì nó yên tĩnh và rất nắng. Có một cây xoài lớn bên ngoài cửa sổ trông rất đẹp. Tôi luôn cảm thấy rất thư thái và bình tĩnh khi sử dụng căn phòng đó. Tôi cũng thích luyện tập đánh máy trên bàn phím của mình trong căn phòng đó.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng