Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a recent happy event you had

You should say:

 • When this happened
 • What the event was
 • Who was with you
 • And explain why you felt happy about it

Bài mẫu tham khảo

The recent occasion that made me in high spirits is actually my birthday which took place on the 24th last month, and this also coincided with my passing the entrance exam to university with flying colors, so it was like my happiness doubled.

To celebrate both events, my mother decided to throw a big party at home to wine and dine all my relatives as well as reward me for all my endeavors. The party lasted from noon until late at night as we all wanted to enjoy it to the fullest.

All the preparations for the party were in full flow the day before its commencement because we of course wanted it to run smoothly. And as we had expected, we had a great fun together immersing ourselves in eating, chatting and telling jokes to cheer each other up. One of the highlights of the party was the food which was the signature dishes of the most renowned restaurant in our local area. They were so mouth-watering and how to say, out of this world.

 As the host of the party was cheered by guests, of course, I was kind of full of the joys of the spring during the party. To me, it was one of the most memorable experiences as not only could I chill after a long time of hard work but also had a chance to catch up with my beloved ones, as normally we have too many personal pre-occupations.

Từ vựng tốt trong bài

 • To be in high spirits (expression): to be very happy – Tiếng Việt: vui sướng, lâng lâng.
 • With flying colors (idiom): with good/ high results – Tiếng Việt: dễ dàng, đạt kết quả cao.
 • Endeavor (n): an attempt to do something, especially something new or difficult – Tiếng Việt: sự nỗ lực, cố gắng.
 • In full flow (expression): to be full of energy  – Tiếng Việt: nhanh và nhiều năng lượng.
 • Immerse in doing sth (verb phrase): to become or make somebody completely involved in something – Tiếng Việt: hoàn toàn chìm đắm, tập trung vào việc gì.
 • Signature (adj): a particular quality that makes something different from other similar things and makes it easy to recognize – Tiếng Việt: tiêu biểu.
 • Renowned (adj): famous and respected – Tiếng Việt: nổi tiếng
 • Full of the joys of the spring (idiom): happy – Tiếng Việt: vui mừng, hân hoan.
 • Preoccupation with something (n): a state of thinking about something continuously; something that you think about frequently or for a long time – Tiếng Việt: mối bận tâm, lo lắng.

Dịch tiếng Việt tham khảo

Dịp gần đây làm cho tôi rất vui là sinh nhật của tôi diễn ra vào ngày 24 tháng trước, và dịp này cũng trùng khớp với việc tôi đỗ kỳ thi đại học với kết quả tốt, vì vậy nó như thể là niềm vui đã nhân đôi đối với tôi.

Để chúc mừng cho cả 2 sự kiện, mẹ tôi quyết định tổ chức 1 bữa tiệc lớn ở nhà để thiết đãi tất cả họ hàng cũng như trao thưởng cho tôi vì những nỗ lực của mình. Bữa tiệc kéo dài từ trưa cho đến muộn vào buổi tối vì chúng tôi đều muốn tận hưởng nó.

Tất cả những công tác chuẩn bị cho bữa tiệc đã được nhanh chóng thực hiện vào hôm trước khi bữa tiệc bắt đầu bởi vì chúng tôi tất nhiên là muốn nó diễn ra suôn sẻ. Và như chúng tôi đã mong đợi, chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ với nhau cùng ăn, nói chuyện phiếm và kể những chuyện đùa để làm nhau vui. 1 trong những điểm nổi bật của bữa tiệc là đồ ăn đều là những món tiêu biểu từ 1 nhà hàng nổi tiếng trong vùng. Chúng thật sự rất ngon và nói như thế nào nhỉ, tuyệt vời.

Như là chủ nhân của bữa tiệc và được động viên khen ngợi bởi các vị khách, tất nhiên là tôi vui mừng vô cùng trong suốt bữa tiệc. Đối với tôi, nó là 1 trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất vì không chỉ tôi được thư giãn sau 1 khoảng thời gian dài làm việc vất vả mà còn có được cơ hội để hỏi thăm những người tôi yêu quý, vì thông thường, chúng tôi thường có quá nhiều các mối bận tâm riêng.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng