Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a person in the news you want to meet

You should say:

 • what the person does
 • how you came to know this person
 • what you will ask when you have a chance to meet this person
 • and explain why you want to meet this person

Bài mẫu: 

Well, the person in the news I want to meet is Oprah Winfrey, who is a world-renowned talk show host, producer, actress, and philanthropist. Her “The Oprah Show” is regarded as one of the most successful and influential TV programs in history.

Frankly speaking, I got to know her through a video clip when I was surfing the Internet, but I can’t recall precisely when I learned of her since her show is not publicly televised here.

Well, honestly, if I really had the honor and privilege of meeting her, probably I would ask how she can touch people’s hearts so deeply when she is interviewing them. And that’s what most people would ask as well.

I want to meet her for a number of reasons. Firstly, I feel that Oprah is totally and utterly charismatic and charming. For example, as a tough-guy figure on the big screen, Tom Cruise has never been moved and brought to tears on any show but Oprah’s, so you can tell how good Oprah is at touching people’s true feelings. From her show,  I can feel that she is always sincere and considerate in the way she treats people around her. Her charming personality, articulate expression, and her charisma make her show greatly welcomed and loved by audiences around the globe.

Besides, I also consider that Oprah is quite versatile. Apart from being famous with The Oprah Show, she is also able to host different shows in different styles, such as Oprah’s Big Give and Oprah’s Favorite Things. As one of her followers, I am impressed that her mind is so strong, and she is courageous to build up such a big business empire with her bare hands.

More importantly, Oprah is a tough and diligent person. She has been through all sorts of ups and downs since she was little. I learned that she was even abandoned and suffered abuse. After years of severe hardship, she eventually cut a fine figure in the TV industry.

Her story encouraged me as well, and she is a perfect example of the American dream, which is everyone can fully explore their potential and become richer regardless of social class or their birth circumstances as long as they work hard.

In short, those are the reasons why I always dream of meeting this amazing character – Oprah Winfrey.

Từ vựng hay:

 • renowned (a): nổi tiếng
  ENG: famous for something
 • philanthropist (n): nhà từ thiện
  ENG: a person who helps the poor, especially by giving them money
 • privilege (n): đặc quyền
  ENG: an advantage that only one person or group of people has, usually because of their position or because they are rich
 • bring tears to sb’s eyes (idiom): khiến ai bật khóc
  ENG: to make someone start to cry
 • considerate (a): thận trọng, chu đáo
  ENG: kind and helpful
 • articulate (a): diễn đạt rõ ràng
  ENG: able to express thoughts and feelings easily and clearly, or showing this quality
 • versatile (a): đa tài, tháo vát
  ENG: able to change easily from one activity to another or able to be used for many different purposes
 • courageous (a): can đảm
  ENG: having or showing courage
 • diligent (a): siêng năng, cần cù
  ENG: careful and using a lot of effort
 • ups and downs (n): thăng trầm
  ENG: If someone or something experiences ups and downs, a mixture of good and bad things happens to him, her, or it
 • cut a fine figure (idiom): dáng đẹp
  ENG: To look attractive and well-dressed

Lược dịch:

Người trong bản tin mà tôi muốn gặp là Oprah Winfrey, người dẫn chương trình trò chuyện, nhà sản xuất, diễn viên và nhà từ thiện nổi tiếng thế giới. The Oprah Show của cô được coi là một trong những chương trình truyền hình thành công và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử.

Thẳng thắn mà nói, tôi đã biết cô ấy qua một video clip khi tôi đang lướt Internet, nhưng tôi không thể nhớ chính xác khi nào tôi biết về cô ấy vì chương trình của cô ấy không được truyền hình công khai ở đây.

Thành thật mà nói, nếu tôi thực sự có vinh dự và đặc ân được gặp cô ấy, có lẽ tôi sẽ hỏi làm thế nào mà cô ấy có thể chạm đến trái tim của mọi người một cách sâu sắc như vậy khi cô ấy phỏng vấn họ. Và đó cũng là điều mà hầu hết mọi người sẽ hỏi.

Tôi muốn gặp cô ấy vì một số lý do. Đầu tiên, tôi cảm thấy rằng Oprah hoàn toàn lôi cuốn và quyến rũ. Ví dụ, với tư cách là một nhân vật cứng rắn trên màn ảnh rộng, Tom Cruise chưa bao giờ xúc động và rơi nước mắt trong bất kỳ chương trình nào ngoại trừ chương trình của Oprah, vì vậy bạn có thể biết Oprah giỏi chạm đến cảm xúc thật của mọi người như thế nào. Từ chương trình của cô ấy, tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy luôn chân thành và chu đáo trong cách đối xử với mọi người xung quanh. Tính cách quyến rũ, biểu cảm rõ ràng và sức hút của cô ấy khiến chương trình của cô ấy được khán giả trên toàn cầu đón nhận và yêu thích.

Bên cạnh đó, tôi cũng cho rằng Oprah khá đa tài. Ngoài việc nổi tiếng với The Oprah Show, cô ấy còn có thể tổ chức các chương trình khác nhau theo các phong cách khác nhau, chẳng hạn như Oprah’s Big Give và Oprah’s Favorite Things. Là một trong những người theo dõi cô ấy, tôi ấn tượng rằng tâm trí của cô ấy rất mạnh mẽ và cô ấy đã can đảm để xây dựng một đế chế kinh doanh lớn như vậy bằng tay không.

Quan trọng hơn, Oprah là một người cứng rắn và siêng năng. Cô ấy đã trải qua đủ loại thăng trầm kể từ khi còn nhỏ. Tôi được biết rằng cô ấy thậm chí còn bị bỏ rơi và bị ngược đãi. Sau nhiều năm gian khổ khắc nghiệt, cuối cùng cô ấy đã tạo được một nhân vật có ngoại hình đẹp trong ngành truyền hình.

Câu chuyện của cô ấy cũng đã khích lệ tôi, và cô ấy là một ví dụ hoàn hảo về giấc mơ Mỹ, đó là mọi người đều có thể khám phá hết tiềm năng của mình và trở nên giàu có hơn bất kể tầng lớp xã hội hay hoàn cảnh ra đời, miễn là họ làm việc chăm chỉ.

Nói tóm lại, đó là những lý do tại sao tôi luôn mơ ước được gặp nhân vật tuyệt vời này – Oprah Winfrey.

Nguồn: Sách IELTS Speaking recent actual test

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng