Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a news report that you have recently heard or read about

You should say:

 • what the story was
 • how you heard about this story
 • when you heard the news
 • and explain your reaction when you heard the news.

Bài mẫu:

Just today I read a story online about a Beijing vice mayor getting fired for taking bribes involving construction in the lead-up to the 2008 Olympic Games. 

I found the story on the International Herald Tribune website. I found the story because it is one of the websites I check out every day, trying to stay informed of world events.

I was happy when I heard the news. From what I’ve seen, China has a massive problem with corruption, and I think it’s about time they started doing something about it. It seems like there is an enormous amount of money wasted every year because officials are either taking bribes or skimming off the top, and it does a major amount of damage to the Chinese people. If the government halts this trend, I think it will be a great thing for them! Money will be spent in places where it can do some good rather than lining the pockets of people who don’t need it. There have been quite a few stories of this nature lately, and it shows an extremely positive development. 

I’m not sure if the government is going after all the corrupted officials or just some of them, but either way, it is a step in the right direction.

Từ vựng hay:

 • lead-up (n): tiên phong, dẫn đến, hướng đến
  ENG: an event, point, or sequence that leads up to something else.
 • check sth out (v): kiểm tra
  ENG: to examine something or get more information about it in order to be certain that it is true, safe, or suitable
 • stay informed of (collocation): cập nhật thông tin
  ENG:  It means that you know the subject well/it means to keep up to date with info
 • corruption (n): sự tham nhũng
  ENG: illegal, bad, or dishonest behavior, especially by people in positions of power
 • take bribes (v): ăn đút lót, hối lộ
  ENG: receive something that others do for you, often something dishonest, by giving you money, gifts, or something else that you want:
 • skim sth off (phr.v): lấy đi phần tốt nhất
  ENG: to choose the best people or things from a group/ to secretly take money that is in your care or that belongs to an organization or business you work for 
 • do damage to sb/sth (phr.v): gây thiệt hại cho ai, cái gì
  ENG: to cause harm or damage
 • line the pocket (idiom): lót đầy túi → nghĩa là làm ra số tiền lớn theo cách tham lam, không trung thực, ưu tiên kiếm tiền hơn những mục đích tốt khác
  ENG: to earn money using dishonest or illegal methods
 • a step in the right direction (n): bước đầu hướng tới mục tiêu mà mình muốn đạt được
  ENG: an action that increases one’s chances of achieving something

Lược dịch:

Mới hôm nay, tôi đọc một câu chuyện trên mạng về việc một phó thị trưởng Bắc Kinh bị sa thải vì nhận hối lộ liên quan đến việc xây dựng trước thềm Thế vận hội Olympic 2008.

Tôi tìm thấy câu chuyện trên trang web International Herald Tribune. Tôi thấy câu chuyện vì nó là một trong những trang web tôi xem hàng ngày, cố gắng cập nhật thông tin về các sự kiện thế giới.

Tôi rất vui khi nghe tin. Từ những gì tôi đã thấy, Trung Quốc có một vấn đề lớn về tham nhũng, và tôi nghĩ đã đến lúc họ bắt đầu làm gì đó với vấn đề này. Có vẻ như có một lượng tiền khổng lồ bị lãng phí hàng năm do các quan chức hoặc nhận hối lộ hoặc ăn bám của cấp trên, và điều đó gây thiệt hại lớn cho người dân Trung Quốc. Nếu chính phủ ngăn chặn xu hướng này, tôi nghĩ đó sẽ là một điều tuyệt vời cho họ! Tiền sẽ được tiêu vào những nơi mà nó có thể làm được điều gì đó tốt hơn là nhét vào túi của những người không cần nó. Gần đây đã có khá nhiều câu chuyện về bản chất này và nó cho thấy một sự phát triển cực kỳ tích cực. 

Tôi không chắc liệu chính phủ có đang truy lùng tất cả các quan chức tham nhũng hay chỉ một số người trong số họ, nhưng dù sao thì đó cũng là một bước đi đúng hướng.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng