Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a modern building

You should say:

 • what it is and where it is
 • what kind of building it is
 • what it looks like
 • and explain why you want to talk about it

Từ vựng liên quan đến công trình kiến trúc hiện đại

 • gymnasium: phòng tập thể dục
 • exhibition centre: trung tâm triển lãm
 • art gallery: phòng tranh
 • observation/ viewing deck: đài quan sát
 • stadium: sân vận động
 • commercial complex: khu phức hợp thương mại
 • mansion: biệt thự
 • memorial hall: phòng lưu niệm
 • skyscraper: tòa nhà chọc trời
 • central business district: khu thương mại trung tâm
 • museum: viện bảo tàng

Khi mô tả công trình kiến trúc hiện đại, bạn nên tập trung vào

 • exterior appearance: hình dáng bên ngoài
 • interior design: thiết kế bên trong
 • function and purpose: chức năng và mục đích

Bài mẫu

Well, the modern building I once came to visit is the Bird’s Nest. It’s located in Beijing, and it used to be the host stadium for the 2008 Beijing Olympic Games.

Its purpose, apart from hosting the opening ceremony, was to hold all the track-and-field sports events. Currently, several years after the Olympic Games, the Bird’s Nest is often used for holding concerts or football matches.

Basically, it looks like a bird’s nest from a distance, but when you approach it, you see it is made of steel and concrete. As the Olympic Stadium, it has a capacity of more than 90,000 people.

I’d like to talk about it for a few reasons. Firstly, the design is pretty meaningful. The initial design of a bird’s nest stands for a cradle, which is the vehicle for creating new hope. And now, it is the symbol of Beijing since its image has deeply been rooted in people’s minds. I like it because it is full of inspiration and creativity, and it has won awards as one of the most impressive buildings in the world. Besides, I also feel that is the symbol of China. As it was the first time the Olympic Games ever held in China, the year 2006 greatly inspired and encouraged the Chinese and the Bird’s Nest is more like a representative than just a building.

Even today, this building still reminds the Chinese people of this great sports event. More importantly, I feel the Bird’s Nest is a great leisure center for the public. After the Olympic Games, it was converted into a leisure and sports complex; people could listen to a concert or watch a football game there. Besides, many kinds of leisure events are being held quite often as well. Last winter, tourists had a chance to enjoy the “happy ice and snow season”, which was a snow carnival with all sorts of winter games and festivities. The building itself has been given different roles at different times, which is a great way to appreciate the different aspects of a building.

All in all, those are the reason why I want to talk about the Bird’s Nest.

Từ vựng hay:

 • track-and-field (n): các môn điền kinh
  ENG: the general name for a particular group of sports in which people compete, including running, jumping, and throwing
 • capacity (n): sức chứa
  ENG: the total amount that can be contained or produced
 • inspiration (n): nguồn, người truyền cảm hứng
  ENG: someone or something that gives you ideas for doing something
 • convert into (phr.v): chuyển đổi
  ENG: to (cause something or someone to) change in form or character
 • festivity (n): ngày hội, lễ hội
  ENG: the parties, meals, and other social activities with which people celebrate a special occasion

Lược dịch:

Tòa nhà hiện đại mà tôi từng đến thăm là Bird’s Nest. Nó nằm ở Bắc Kinh và từng là sân vận động đăng cai Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.

Mục đích của nó, ngoài việc tổ chức lễ khai mạc, còn là tổ chức tất cả các sự kiện thể thao điền kinh. Hiện tại, vài năm sau Thế vận hội Olympic, Bird’s Nest thường được sử dụng để tổ chức các buổi hòa nhạc hoặc các trận đấu bóng đá.

Về cơ bản, nó trông giống như một tổ chim từ xa, nhưng khi bạn đến gần nó, bạn sẽ thấy nó được làm bằng thép và bê tông. Là sân vận động Olympic, nó có sức chứa hơn 90.000 người.

Tôi muốn nói về nó vì một vài lý do. Thứ nhất, thiết kế của nó khá có ý nghĩa. Thiết kế ban đầu của tổ chim là một cái nôi, là phương tiện để tạo ra hy vọng mới. Và bây giờ, nó là biểu tượng của Bắc Kinh vì hình ảnh của nó đã ăn sâu vào tâm trí mọi người. Tôi thích nó vì nó tràn đầy cảm hứng và sự sáng tạo, và nó đã giành được giải thưởng là một trong những tòa nhà ấn tượng nhất thế giới. Bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy đó là biểu tượng của Trung Quốc. Vì đây là lần đầu tiên Thế vận hội Olympic được tổ chức tại Trung Quốc, năm 2006 đã truyền cảm hứng và khuyến khích rất lớn cho người Trung Quốc và Tổ chim giống như một đại diện hơn là chỉ là một tòa nhà.

Thậm chí ngày nay, tòa nhà này vẫn nhắc nhở người dân Trung Quốc về sự kiện thể thao vĩ đại này. Quan trọng hơn, tôi cảm thấy Tổ chim là một trung tâm giải trí tuyệt vời cho công chúng. Sau Thế vận hội Olympic, nó được chuyển đổi thành khu liên hợp giải trí và thể thao; mọi người có thể nghe một buổi hòa nhạc hoặc xem một trận bóng đá ở đó. Bên cạnh đó, nhiều loại sự kiện giải trí cũng được tổ chức khá thường xuyên. Mùa đông năm ngoái, khách du lịch đã có cơ hội tận hưởng “mùa băng tuyết hạnh phúc”, đó là lễ hội tuyết với đủ loại trò chơi và lễ hội mùa đông. Bản thân tòa nhà đã được giao những vai trò khác nhau vào những thời điểm khác nhau, đây là một cách tuyệt vời để đánh giá các khía cạnh khác nhau của một tòa nhà.

Nói chung, đó là những lý do tại sao tôi muốn nói về Bird’s Nest.

Nguồn: Sách IELTS Speaking recent actual test

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng