Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a leisure centre you often go to

You should say:

 • what it is and when you go there
 • what facilities it has
 • what you do there
 • and explain why you like this place.

Bài mẫu:

One leisure center that I really enjoyed going to was located in Hanoi. It was in Cau Giay actually. It was in a hotel and it was quite nice.

One of the facilities that I enjoyed using was the swimming pool. It was indoors and heated and very relaxing. There was also a bowling alley, which along with bowling had some nice shuffleboard tables that were clean and not too busy. The restaurant was quite nice with good food and wonderful service. 

I loved to go to the Karaoke bar that they had there and sing to my heart’s content. I even practiced some English sóng like, “Sounds of Silence” and “My Heart will go on” from the movie Titanic. If I felt tired after studying or working all week, I would go to the massage center, and for just an hour there I felt on top of the world. Then, of course, there was the Jacuzzi and the sauna – to just lay back and let the heat and the water take away the pressures and tension out of this world. Some nights at the restaurant, they would have floor shows with dancing and singing. I wanted to go out and meet someone, or just enjoy a drink. 

I would go to the disco that they had there and boogie until the wee hours of the morning.

Từ vựng  hay:

 • along with sth/sb (phr.v): cùng với
  ENG: in addition to someone or something else
 • shuffleboard (n): trò chơi dùng gậy đánh những đĩa ghi vào phần tam giác ứng với số điểm trên đó
  ENG:  a game in which players use cues to push weighted discs, sending them gliding down a narrow court, with the purpose of having them come to rest within a marked scoring area.
 • to one’s heart’s content (idiom): (làm việc) với một tinh thần quyết liệt, dồn hết tâm trí
  ENG: If you do something to your heart’s content, you do something enjoyable for as long as you want to do it
 • on top of the world (idiom): cực kì vui
  ENG: extremely happy
 • lay back (phr.v): thư giãn
  ENG: relax
 • tension (n): tình trạng căng thẳng
  ENG: a feeling of nervousness before an important or difficult event
 • wee hours (n): ngay sau nửa đêm, những giờ phút rất sớm sau nửa đêm
  ENG: the early hours of the morning, between twelve o’clock at night and the time when the sun rises

Lược dịch:

Một trung tâm giải trí mà tôi thực sự thích đi đến nằm ở Cầu Giấy, Hà Nội. Nó ở trong một khách sạn và nó khá đẹp.

Một trong những cơ sở mà tôi thích sử dụng là hồ bơi. Nó ở trong nhà, được sưởi ấm và tạo cảm giác rất thư giãn. Ngoài ra còn có một sân chơi bowling, cùng với bowling có một số bàn shuffleboard đẹp, sạch sẽ và không quá đông. Nhà hàng khá đẹp với thức ăn ngon và dịch vụ tuyệt vời. 

Tôi thích đến quán Karaoke mà họ có ở đó và hát cho thỏa thích. Tôi thậm chí còn tập một số bài hát tiếng Anh như “Sounds of Silence” và “My Heart will go on” trong phim Titanic. Nếu tôi cảm thấy mệt mỏi sau khi học tập hoặc làm việc cả tuần, tôi sẽ đến trung tâm mát xa, và chỉ trong một giờ ở đó, tôi cảm thấy cực kì vui. Sau đó, tất nhiên, có bể sục và phòng xông hơi khô—chỉ cần ngả lưng và để hơi nóng và nước lấy đi những áp lực và căng thẳng ra khỏi thế giới này. Một số đêm tại nhà hàng, họ sẽ có các buổi biểu diễn trên sàn với khiêu vũ và ca hát. Tôi muốn ra ngoài gặp ai đó, hoặc chỉ thưởng thức đồ uống. 

Tôi sẽ đến vũ trường mà họ có ở đó và hát boogie đến tận nửa đêm về sáng.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng