Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a job that can make our world a better place

You should say:

 • what it is
 • what the job involves
 • where the work is done
 • and explain why the job can make our world a better place.

Bạn có thể chọn một trong số các nghề sau:

 • doctor: bác sĩ
 • artist: hoạ sĩ
 • police: cảnh sát
 • entrepreneur/ businessman: doanh nhân
 • teacher: giáo viên
 • designer: nhà thiết kế
 • technician: kỹ thuật viên
 • firefighter: lính cứu hoả
 • architect: kiến trúc sư
 • politician: chính trị gia

Bài mẫu:

Well, the job I want to tell you about is being a doctor, which is one of the most essential and indispensable occupations in human life. Regarding doctors’ job, I reckon it involves saving people’s and animals’ lives, curing diseases, and easing pains.

Normally, they work at medical facilities, such as hospitals, nursing homes, clinics, and treatment centers. 

I believe that this job is invaluable for the following reasons. Firstly, doctors play an important role in everybody’s life. Without doctors, how could we be treated promptly and competently when we get sick? Being robust and healthy is quite fundamental to everyone’s well-being, not to mention those who are facing the threat of death.

Besides, doctors are those who have the right to provide us with medical advice. By this, I mean doctors were authoritative in making recommendations and giving advice on different aspects of life, such as nutritional advice, healthcare tips, diet therapy, or just common sense of first aid. Undoubtedly, we live a more well-rounded and well-balanced life under doctors’ instructions.

More importantly, I always believe that general practitioners are increasingly necessary for today’s life. Obviously, people today tend to live an unhealthy lifestyle and are more likely to live under all sorts of pressure or anxiety and suffer from various diseases. So, general practitioners are more in demand than ever before to help and support those who are unable to be hospitalized.

All in all, doctors are really in great demand and make a great contribution to a better world.

Từ vựng hay:

 • play an important role in (v): đóng vai trò quan trọng
  ENG: be involved in something in important way
 • promptly (adv): đúng lúc
  ENG: quickly, without delay, or at the arranged time
 • robust (a): tráng kiện, cường tráng
  ENG: (of a person or animal) strong and healthy, or (of an object or system) strong and unlikely to break or fail
 • authoritative (a): đáng tin
  ENG: showing that you are confident, in control, and expect to be respected and obeyed
 • in demand (n): cần thiết, thiết yếu
  ENG: be wanted by many people

Lược dịch:

Vâng, công việc mà tôi muốn nói với các bạn đó là nghề bác sĩ, đây là một trong những nghề cần thiết và không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Về công việc của bác sĩ, tôi cho rằng nó liên quan đến việc cứu sống con người và động vật, chữa bệnh và giảm đau.

Thông thường, họ làm việc tại các cơ sở y tế, chẳng hạn như bệnh viện, viện dưỡng lão, phòng khám và trung tâm điều trị.

Tôi tin rằng công việc này là vô giá vì những lý do sau đây. Thứ nhất, bác sĩ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mọi người. Không có thầy thuốc, khi ốm đau làm sao chữa trị kịp thời và thành thạo? Mạnh mẽ và khỏe mạnh là điều khá cơ bản đối với hạnh phúc của mọi người, chưa kể đến những người đang đối mặt với sự đe dọa của cái chết.

Bên cạnh đó, bác sĩ là những người có quyền tư vấn y tế cho chúng ta. Ý tôi là các bác sĩ có thẩm quyền đưa ra các khuyến nghị và đưa ra lời khuyên về các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, chẳng hạn như lời khuyên về dinh dưỡng, mẹo chăm sóc sức khỏe, liệu pháp ăn kiêng hoặc chỉ là cách sơ cứu thông thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta sống một cuộc sống đầy đủ và cân bằng hơn dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Quan trọng hơn, tôi luôn tin rằng bác sĩ đa khoa ngày càng cần thiết cho cuộc sống hiện nay. Rõ ràng, con người ngày nay có xu hướng sống một lối sống không lành mạnh và có nhiều khả năng phải sống dưới đủ loại áp lực hoặc lo lắng và mắc các bệnh khác nhau. Vì vậy, các bác sĩ đa khoa có nhu cầu hơn bao giờ hết để giúp đỡ và hỗ trợ những người không thể nhập viện.

Nói chung, các bác sĩ thực sự có nhu cầu lớn và đóng góp to lớn cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Nguồn: Sách IELTS Speaking recent actual test

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng