Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a hotel you stayed at or have seen

You should say:

 • what the name of the hotel was
 • where it was
 • what facilities it had
 • and explain your impressions of this hotel.

Bài mẫu: 

There was a very nice hotel that I used to frequent called the Victory Hotel.

It was located in Nha Trang on the way to Street 1. It was close to a market so if you felt like making yourself something to eat instead of going to the cafeteria, then you could just take a stroll, buy what you want and go back to your room and eat it.

Each room at the hotel had a nice kitchen that contained a stove and other basic utilities needed for a homey kitchen. The hotel also had excellent swimming facilities. The swimming pool wasn’t very large but it was kept clean all year round and was heated to perfection in the winter. This was one of my favorite places in the entire hotel. The hotel also had a very good bowling alley. This was another of my favorite places to hang out. On one floor there was even a disco and a spa. This hotel had virtually everything. Although I never got a very good look at the cafeteria I was always told that it served good food and that all of the waiters and waitresses were very kind and helpful.

I personally liked this hotel and enjoyed staying there. All of the maids and cleaning staff were very cheerful and the hotel carried an air of joy and happiness. I would recommend this hotel to everyone, even more than The Hilton or Holiday Inn.

Từ vựng hay:

 • take a stroll (v): đi dạo
  ENG: walk in a slow relaxed way, especially for pleasure
 • utility (n): tiện ích
  ENG: a service that is used by the public, such as an electricity or gas supply 
 • homey (v): như ở nhà
  ENG: plain or ordinary, but pleasant
 • hang out with sb (phr.v): đi chơi
  ENG: to spend a lot of time in a place or with someone
 • maid (n): người giúp việc là nữ
  ENG: a woman who works as a servant in a hotel or in someone’s home

Lược dịch:

Có một khách sạn rất đẹp mà tôi thường lui tới gọi là khách sạn Victory.

Nó ở Nha Trang trên đường đến Đường 1. Nó gần chợ nên bạn có thể muốn tự làm bất kì thứ gì để ăn thay vì đến quán ăn tự phục vụ, sau đó bạn có thể đi dạo, mua những gì bạn muốn và trở về phòng của bạn và ăn nó.

Mỗi phòng tại khách sạn đều có một nhà bếp xinh xắn với bếp nấu ăn và các tiện ích cơ bản khác cần thiết cho một căn bếp ấm cúng. Khách sạn cũng có các địa điểm bơi lội tuyệt vời. Bể bơi không rộng lắm nhưng sạch sẽ quanh năm và được sưởi ấm vào mùa đông. Đây là một trong những địa điểm yêu thích của tôi trong toàn bộ khách sạn. Khách sạn cũng có một sân chơi bowling rất tốt. Đây là một trong những nơi yêu thích của tôi để đi chơi. Trên một tầng thậm chí còn có một sàn nhảy và một spa. Khách sạn này hầu như có mọi thứ. Mặc dù tôi chưa bao giờ có cái nhìn tốt về quán ăn tự phục vụ nhưng tôi luôn được bảo rằng nó phục vụ thức ăn ngon và tất cả những người phục vụ bàn đều rất tử tế và hữu ích.

Cá nhân tôi thích khách sạn này và thích ở lại đó. Tất cả những người giúp việc và nhân viên dọn dẹp đều rất vui vẻ và khách sạn mang một không khí vui vẻ và hạnh phúc. Tôi muốn giới thiệu khách sạn này cho mọi người, thậm chí hơn cả The Hilton hay Holiday Inn.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng