Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a foreign culture that you are interested in

You should say:

 • what this culture is
 • how you learned about this culture
 • what you know about this culture
 • and explain why you feel this culture is interesting.

Bài mẫu: 

I have spent most of my time learning Chinese and Chinese culture, but I did have an interesting experience about a year and a half ago that: inspired me to learn about Costa Rican culture

One of my friends spent a semester abroad in Costa Rica in early 2019, and I spent two weeks at the beginning of the summer visiting him there. Prior to visiting, I knew almost nothing about the culture, but staying there, even for such a short time, really opened my eyes.

Costa Rican culture is extremely different from either Vietnam or Chinese culture. Two of the phrases most offered in Costa Rica are a good illustration of their culture: pura vida and tranquilo. Pura veda translates as “pure life” and tranquito means “calm”. Both are used in situations where the level of stress is rising. When Costa Rican say this phrase, they are telling themselves or others “Don’t worry. Chill out.” It’s an extremely laid-back, relaxed culture. Their main goal in life is to be happy. Workdays tend to be shorter, and since the country is so small and borders both the Atlantic and Pacific Oceans, it is really easy to go to the beach, so many do just that. When I was there, it was routine to see people getting up around 6 am, going to the beach and surfing for two or three fours, working from 10-4, going home, and eating, then going back to the beach.

It was great to see a culture with such a different outlook on life.

Từ vựng hay:

 • open one’s eyes to (sb or sth): làm sáng mắt ra
  ENG: To see or realize the truth about something.
 • laid-back (a): thư thái, ung dung
  ENG: relaxed in manner and character; not usually worried about other people’s behaviour or things that need to be done

Lược dịch:

Tôi đã dành phần lớn thời gian của mình để học tiếng Trung và văn hóa Trung Quốc, nhưng tôi đã có một trải nghiệm thú vị cách đây khoảng một năm rưỡi: đã truyền cảm hứng cho tôi tìm hiểu về văn hóa Costa Rica

Một trong những người bạn của tôi đã trải qua một học kỳ ở nước ngoài tại Costa Rica vào đầu năm 2019 và tôi đã dành hai tuần vào đầu mùa hè để thăm anh ấy ở đó. Trước khi đến thăm, tôi hầu như không biết gì về văn hóa, nhưng ở đó, dù chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, thực sự đã mở rộng tầm mắt của tôi.

Văn hóa Costa Rica cực kỳ khác biệt với văn hóa Việt Nam hay Trung Quốc. Hai trong số các cụm từ đề nghị được sử dụng nhiều nhất ở Costa Rica là một minh họa tốt về văn hóa của họ: pura vida và tranquilo. Pura veda được dịch là “cuộc sống lành mạnh” và tranquito có nghĩa là “yên bình, bình tĩnh”. Cả hai đều được sử dụng trong những tình huống mà mức độ căng thẳng đang gia tăng. Khi người Costa Rica nói cụm từ này, họ đang nói với chính mình hoặc những người khác “Đừng lo lắng. Hãy thư giãn.” Đó là một nền văn hóa cực kỳ thoải mái. Mục tiêu chính của họ trong cuộc sống là được hạnh phúc. Ngày làm việc có xu hướng ngắn hơn, và vì quốc gia này quá nhỏ và giáp cả Đại Tây Dương và Thái Bình Dương nên việc đi biển thực sự rất dễ dàng, vì vậy nhiều người đã làm như vậy. Khi tôi ở đó, thường thấy mọi người dậy khoảng 6 giờ sáng, ra biển và lướt sóng hai hoặc ba hiệp, làm việc từ 10-4, về nhà và ăn uống, sau đó lại đi biển.

Thật tuyệt khi thấy một nền văn hóa có cách nhìn khác về cuộc sống.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng