Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a conversation over the telephone

You should say: 

 • when that happened
 • who called
 • what you said to each other
 • and explain why this conversation left an impression on you

Bài mẫu:

Well, the telephone conversation I want to tell you about is a telephone interview I had several months ago when I was talking with a guy called Mark, the representative from the University of Manchester.

I had an appointment for an interview at 5 p.m, which was 9 a.m, in the UK. Firstly, I gave a brief introduction of myself, then I started my study plan and my future career goals. After that, I was asked to give a personal statement, and toward the end, I asked him a lot of questions about Manchester, for example, local life, local weather, facilities, my accommodation arrangements, and so on.

Eventually, I was told that I was quite promising as one of their future students. I was so excited. It was the first time I had had an interview over the telephone, and it was unforgettable.

At first, I felt extremely nervous since it was my first interview. Moreover, it was in English. As I was dying to have a chance to study in Manchester, I didn’t want to fail. During the conversation, however, I found the interviewer called Mark was fairly nice and gentle. He was always encouraging me to keep talking and sharing; I felt pretty relaxed, and my previous nervousness soon disappeared. Afterward, I felt that he was satisfied with my performance, and I was glad my preparation had paid off. Towards the end, when I was told I would move to the next stage, I was very excited.

In short, those are the reasons why it left a lasting impression on my mind.

Từ vựng hay:

 • facility (n): cơ sở vật chất
  ENG: a place, especially including buildings, where a particular activity happens
 • promising (a): có triển vọng, đầy hứa hẹn
  ENG: Something that is promising shows signs that it is going to be successful or enjoyable
 • be dying for/to do something (idiom): khao khát điều gì
  ENG: to be extremely eager to have or do something
 • pay off (phr.v): tạo ra một kết quả, sinh lời
  ENG: If something you have done pays off, it is successful
 • leave an impression on sb (collocation): để lại ấn tượng đối với ai đó
  ENG: to provide a lasting memory for someone after one has left

Lược dịch:

Cuộc trò chuyện qua điện thoại mà tôi muốn kể cho bạn nghe là cuộc phỏng vấn qua điện thoại mà tôi đã có cách đây vài tháng khi nói chuyện với một người tên là Mark, đại diện của Đại học Manchester.

Tôi đã có một cuộc hẹn phỏng vấn lúc 5 giờ chiều, tức là 9 giờ sáng, tại Vương quốc Anh. Đầu tiên, tôi giới thiệu sơ qua về bản thân, sau đó tôi bắt đầu kế hoạch học tập và mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai của mình. Sau đó, tôi được yêu cầu phát biểu cá nhân, và cuối cùng, tôi hỏi anh ấy rất nhiều câu hỏi về Manchester, chẳng hạn như cuộc sống địa phương, thời tiết địa phương, cơ sở vật chất, cách sắp xếp chỗ ở của tôi, v.v.

Cuối cùng, tôi được cho biết rằng tôi rất có triển vọng khi là một trong những học sinh tương lai của họ. Tôi đã rất hào hứng. Đó là lần đầu tiên tôi có một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, và nó thật khó quên.

Lúc đầu, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng vì đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của tôi. Hơn nữa, nó bằng tiếng Anh. Khi tôi khao khát có cơ hội học tập ở Manchester, tôi không muốn thất bại. Tuy nhiên, trong suốt cuộc trò chuyện, tôi nhận thấy người phỏng vấn tên là Mark khá tử tế và nhẹ nhàng. Anh ấy luôn khuyến khích tôi tiếp tục trò chuyện và chia sẻ; Tôi cảm thấy khá thoải mái, và sự lo lắng trước đây của tôi nhanh chóng biến mất. Sau đó, tôi cảm thấy rằng anh ấy hài lòng với màn trình diễn của tôi và tôi rất vui vì sự chuẩn bị của mình đã được đền đáp. Càng về cuối, khi được thông báo sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo, tôi rất háo hức.

Tóm lại, đó là những lý do khiến nó để lại ấn tượng lâu dài trong tâm trí tôi.

Nguồn: Sách IELTS Speaking recent actual test

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng