Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a child you know

You should say:

 • how you know him or her
 • what he or she likes to do
 • what kind of person he/she is
 • and explain how you feel about this child.

Bài mẫu:

I would like to tell you about my niece, Mai, who is seven years old. I stay with her and her family every national holiday and she is always so delighted to see me.

I helped to take care of her after she was born, so I feel very close to her and we have a good relationship. We like to ride bikes together through our small city and often fly kites. Before going to sleep at night she always asks me to tell her a story and sing her some song.

I love this child very much because she is always so happy and I can’t help but feel happy too when I’m with her. Although she goes to school now and has to study very hard, she still doesn’t worry about life and is very optimistic. Some people think that children are happy only because they are naive. Spending time with Mai has helped me to see that I can have a positive attitude toward my life and be happy even though I am no longer a child and have many responsibilities. Mai trusts her parents to take care of her, so she doesn’t have to worry. I should trust that things will work out right also. That way I can be like her, cheerful and happy all the time. 

Từ vựng hay:

 • delighted (a): vui mừng, hài lòng
  ENG: very pleased
 • take care of sth/sb= look after sth/sb (phr.v): chăm sóc
  ENG: to protect someone or something and provide the things that that person or thing needs
 • have a good relationship with sb (collocation): có mối quan hệ tốt
  ENG: be on good terms with someone
 • can’t help sth/doing (idiom): không thề dừng, không thể không làm gì
  ENG: to not be able to control or stop something
 • optimistic (a): lạc quan
  ENG: hoping or believing that good things will happen in the future

Lược dịch:

Tôi muốn kể cho bạn nghe về cháu gái của tôi, Mai, bảy tuổi. Tôi ở với gia đình cô bé vào mỗi kỳ nghỉ lễ và cô bé luôn rất vui khi gặp tôi.

Tôi đã giúp gia đình chăm sóc cô ấy sau khi cô bé được sinh ra, vì vậy tôi cảm thấy rất gần gũi với cô ấy và chúng tôi có một mối quan hệ tốt. Chúng tôi thích đạp xe cùng nhau qua thành phố và thả diều. Trước khi đi ngủ vào ban đêm, cô bé luôn đòi tôi kể chuyện cho cô ấy nghe và hát cho cô ấy nghe một bài hát nào đó.

Tôi yêu Mai rất nhiều vì cô bé luôn vui vẻ và tôi cũng luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh cháu gái tôi. Mặc dù bây giờ cô bé đi học và phải học rất vất vả nhưng cô bé vẫn không lo lắng về cuộc sống và vẫn luôn rất lạc quan. Một số người nghĩ rằng trẻ em hạnh phúc chỉ vì chúng ngây thơ. Dành thời gian với Mai đã giúp tôi thấy rằng tôi có thể có một thái độ tích cực đối với cuộc sống của mình và hạnh phúc mặc dù tôi không còn là một đứa trẻ và mang nhiều trách nhiệm. Mai tin tưởng cha mẹ sẽ chăm sóc mình nên cô bé không phải lo lắng. Tôi nên tin tưởng rằng mọi thứ cũng sẽ diễn ra suôn sẻ. Như vậy tôi có thể giống như cô bé, vui vẻ và hạnh phúc mọi lúc.

From IELTS Speaking – Mark Allen

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng