5 cách đơn giản để nói mạch lạc trong IELTS Speaking

Thế nào là sự mạch lạc và làm sao để có được sự mạch lạc trong IELTS Speaking?

Việc nói mạch lạc trong khi diễn đạt là một điều tương đối khó khăn vì mọi người dễ bị cuốn theo những thứ không liên quan đến chủ đề. Bí kíp ở đây là bạn hãy chia bài nói làm các luận điểm rõ ràng theo các khía cạnh khác nhau. Sau đây là một số luận điểm có thể đi kèm với nhau để các bạn có thể vận dụng khi nói như sau.

1) Physical – mental

Thể chất và tinh thần là 2 khía cạnh được đề cập để nói lên những ảnh hưởng và tác động của một thứ gì lên chính chúng ta, đặc biệt là vấn đề liên quan đến sức khỏe. Khi ta đề cập đến physical, tức là đề cập ảnh hưởng mang tính vật lý, còn mental tức là ảnh hưởng lên con người theo những thứ mà ta không thể nhìn, sờ..được như physical.

Sau đây là ví dụ cụ thể:

How stress influence on people?

Well, stress has big influences on people about both mentally and physically.

In terms of Mentality, first of all, it causes memory problems, in other word, it reduces our ability of remembering something in long term. Secondly, stress is also a factor that causes difficulties in making decisions. People with stress are twisting and confused, as a result, their mind is full of mess and they’re certain to make no right decisions.

Speaking of Physicality, stress also causes something like sleep disturbances or fatigue. They can’t get stress out of their mind so that they can’t sleep properly and feel tired all day with headache. Besides, stress makes them have rapid heartbeat and high blood pressure. They are worried by work, relationship, money and so on, they are afraid of many things, so, according to natural reactions of body, heart beats rapidly and blood pressure is increasing.

2) Kinh tế – Xã hội

Ta đề cập tới 2 khía cạnh trên khi 1 vấn đề ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong 1 phạm vi lớn và đủ sức tạo ảnh hưởng tới cuộc sống những con người đó.

Ví dụ:

What is the benefits of festivals?

 Actually, fesivals bring us many advantages that I can list as follows

Speaking of the economy, festivals are sure to attract tourists to go to your hometown, as a result, festivals create jobs for local residents. They can have some services to serve visitors, handicraft products to sell and so on. The standard of living will be improved.

Speaking of the Society, festivals instill a sense of patriotism and promoting a sense of national and cultural identity. Many festivals are famous even with foreign visitors, so  they come to Vietnam to attend such these festivals and Vietnamese can be proud of their traditions, customs and lifestyles.

3) Luật pháp – tôn giáo

Cũng là 1 topic đang được hỏi trong bài thi IELTS Speaking, các bạn có thể phát triển ý cho bài Speaking theo khía cạnh luật pháp và tôn giáo.

Ví dụ:

Is abortion cruel?

Actually, In terms of law, it’s okay to abort. No law requires people that they mustn’t arbort.

However, about religion, for example, in Buddhism and its cause-effect law, it’s exactly unacceptable. Cause and effect law says that if you abort, it means you kill a child who God gives you, you will be punished in your next incarnation seriously. Also, in other religions, it’s cruel and unacceptable when you abort.

4) Sức khỏe – Tiền bạc

Đây được coi là 2 trong những thứ quan trọng nhất của cuộc sống. Vậy nên, trong rất nhiều chủ đề, bạn có thể đề cập 2 chủ đề này.

Ví dụ:

Should smoking be banned ?

Yes, of course.

About health

Smoking makes people have bad breath, stained teeth and other serious diseases such as coughing, wheezing, asthma. Such diseases will reduce your ability of working and performing well. 

About economy

Furthermore, the price of tobacco is increasing because its tax goes up. Recently, gorvenment has increase tax of tobacco to reduce the number of people who buy tobacco, so smoking is a waste of money.

5) Quá khứ – Hiện tại

Được đề cập để diễn tả quá trình thay đổi của một thứ gì đó. Thường là khi đề bài yêu cầu bạn miêu tả một địa điểm hay con người,..

Ví dụ:

How has your country changed recently?

There has been some striking changes in my country recently.

Past Present
In the past, there were a few high-rise buildings in the city. It’s once in a blue moon for you to see a ten-floor building in my country. However, now, there are many skyscrapers in the city. Wherever you go, you can see 5 stars hotels, luxurious restaurants, complex centers or supermarkets.
About the living standard, 10 years ago, it used to be low and people had a hard life to earn money. I remember that few families in my hometown had TV sets to watch. Compared to the past, nowadays is different. People have a high living standard. It’s much easier to earn money and families have modern facilities and equipments.
The cost of living is the last thing I want to point out here. In the past, it was low because economy hadn’t developed yet, products and goods were cheap. Now, with the development of the country, life is not hard anymore, cost of living is higher of course. It’s not like in the past when products were cheap and rare.

Qua 5 cách triển khai để làm bài nói mạch lạc trên, các bạn đã có thể phân tích và nói rõ ràng khá nhiều chủ đề trong bài nói IELTS. Khi đã có sự mạch lạc và rõ ràng thì các ban chắc chắn sẽ có được sự trôi chảy khi nói. Hãy luyện tập thêm nữa để có nhiều ý tưởng hơn nhé

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng