Cấu trúc so sánh “càng…càng” được sử dụng trong IELTS Writing Task 2 như thế nào?

Trong tiếng anh có tổng cộng 5 loại cấu trúc so sánh: Equality (so sánh bằng), Comparative (so sánh hơn), Superlative (so sánh nhất), Double Comparison (so sánh kép) và Multiple Number Comparison (so sánh gấp nhiều lần). Đặc biệt trong IELTS Writing Task 2, cấu trúc được dùng phổ biến nhất là cấu trúc so sánh kép hay chính là cấu trúc so sánh “càng…càng” sẽ là tâm điểm cho bài viết này. Đây lại là một cấu trúc điển hình mà các chiến binh IELTS cần nắm vững để tăng thêm tính đa dạng cho cấu trúc ngữ pháp và nâng cấp câu của mình. Cùng xem cấu trúc này được ứng dụng trong Writing Task 2 hay như thế nào!

1. Cấu trúc tổng quát của so sánh kép

Bạn nên dành một chút thời gian để điểm lại hết các cấu trúc so sánh trong so sánh kép. Điều này có thể sẽ giúp ích không nhỏ cho bạn khi bạn cần đến chúng trong bài nói, không phải riêng bài viết. 

a. Tính từ giống nhau

Là khi bạn chỉ sử dụng so sánh kép với 1 tính từ để thể hiện mức độ có chiều hướng tăng dần của từ đó.

– Tính từ ngắn: S + V + adj + er + and + adj + er

Eg: The weather gets hotter nd hotter.

– Tính từ dài: S + V + more and more + adj

Eg: She becomes more and more beautiful.

b. Tính từ khác nhau

Là khi bạn sử dụng so sánh kép của hai tính từ khác nhau trong cùng một câu.

The + comparative + S + V, the + comparative + S + V.

(The + comparative the + từ ở dạng so sánh hơn)

Eg: The richer she is, the more selfish she becames.

The more intelligen he is, the lazier he becomes.

Chú ý: Trong so sánh kép, nếu có túc từ là một danh từ thì ta đặt danh từ ấy ngay sau tính từ so sánh.

Eg:  The more English vocabulary we know the better we speak.

c. Cách ứng dụng khác của so sánh kép

Các thành ngữ: all the better (càng tốt hơn), all the more (càng… hơn), not… any the more… (chẳng… hơn… tí nào), none the more… (chẳng chút nào) dùng để nhấn rất mạnh cho các tính từ hoặc phó từ được đem ra so sánh đằng sau. Nó chỉ được dùng với các tính từ trừu tượng:

Example: 

Sunday mornings were nice. I enjoyed them all the more because Sue used to come round to breakfast. (Các sáng chủ nhật trời thật đẹp. Tôi lại càng thích những sáng chủ nhật đó hơn nữu vì Sue thường ghé qua ăn sáng.)

He didn’t seem to be any the worse for his experience. (Anh ta càng khá hơn lên vì những kinh nghiệm của mình.)

He explained it all carefully, but I was still none the wiser. (Anh ta giải thích toàn bộ điều đó cẩn thận nhưng tôi vẫn không sáng ra chút nào cả.)

d. Cách viết một câu so sánh “càng…càng” chuẩn xác

Phân tích từ loại trong câu

Eg: The earlier you leave, the earlier you will be back.

Phân tích thành phần câu:

Phân tích ngữ pháp

Từ ví dụ trên chắc các bạn đã hiểu cách để viết nên một câu cấu trúc “càng…càng” không hề khó. Một lưu ý nữa mình muốn nhắc cá bạn đó là, trong so sánh kép, các tính từ hoặc trạng từ  so sánh phải đứng ở đầu câu và trước chúng phải có “the”.

2. Ứng dụng trong IELTS Writing Task 2

Trong IELTS Writing, các bạn thường có xu hướng sử dụng tính từ và trạng từ dài. Nếu ứng dụng so sánh kép tại những từ như vậy, các bạn đặc biệt phải sử dụng đúng dạng cấu trúc cho chúng. Các bạn hãy đọc một ví dụ về một bài viết được đánh giá dưới đây và xem cấu trúc so sánh “càng….càng” được sử dụng như thế nào nhé! 

Question: It is often cited that “Not everything that is learned is contained in books”. According to many, we learn most of the things from our own experience while others believe that books are our main source of knowledge. Compare and contrast knowledge gained from experience with knowledge gained from books. In your opinion, which source is more important? Why?  

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Knowledge is more and more important of our daily lives. Its application helps us go through life with fewer hitches. As the saying goes, “knowledge is power”. Therefore, in our society, today, the most knowledgeable person is considered to be the most powerful. Knowledge can be obtained from life experiences or from reading books. In my opinion, one cannot depend on either of the two in isolation. The best is to make use of both at times of need.

…………. (Mình bỏ qua phần thân bài nhé)

In conclusion, knowledge learned from life experiences is as important as knowledge acquired from reading books. 

Không những cấu trúc “càng…càng” mà còn nhiều cấu trúc so sánh khác được đưa vào ví dụ trên để nhấn mạnh quan điểm của người viết như so sánh bằng, so sánh hơn nhất. Các bạn hãy cùng lưu ý để đưa cấu trúc so sánh càng ………. càng vào bài viết của mình nhé. 

Các bạn sẵn sàng bao nhiêu phần cho bài thi Writing rồi? Mình hi vọng những kiến thức mình cung cấp sẽ hữu ích với các bạn!

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
    0
    GIỎ HÀNG
    Giỏ hàng trốngQuay lại
      Sử dụng