Cách sử dụng thì và phối hợp thì trong IELTS Writing Task 1

Chào các bạn! Hôm nay mình sẽ tiếp tục bài Blog chia sẻ với các bạn về cách tăng band điểm về tiêu chí ngữ pháp. Bài Blog này mình sẽ chia sẻ với các bạn về các thì thường hay sử dụng trong Writing task 1 và cách sử dụng của nó. Đồng thời, lỗi về thì cũng là một trong các lỗi ngữ pháp thường gặp nhất trong task 1 nên hy vọng bài chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Enjoy your reading!

1. Các thì sử dụng  với dạng biểu đồ line, bar, pie, table và map

Có 5 thì thường được sử dụng với các dạng biểu đồ line, bar, pie và table trong IELTS Writing Task 1. Với mỗi thì, nó có cấu trúc và các cách sử dụng khác nhau. Sau đây, mình sẽ chia sẻ với các bạn về cấu trúc, cách sử dụng và ứng dụng của chúng trong các dạng biểu đồ này.

a) Thì hiện tại đơn và ứng dụng trong Writing task 1

Hiện tại đơn là thì được sử dụng khá nhiều trong Writing Task 1, vì tính ứng dụng cao và cách sử dụng của nó. Nên các bạn đặc biệt lưu ý cho mình về cách dùng của thì này trong mỗi dạng bài khác nhau.

Cấu trúc và cách sử dụng của hiện tại đơn

– Cấu trúc: Có 2 cấu trúc thường được dùng trong thì hiện tại đơn. 

Cấu trúc 1: S + V/Ves + O

Cấu trúc 2: S + am/is/are + O

– Cách sử dụng của thì hiện tại đơn

Có 4 cách sử dụng thường được sử dụng. Mình tin chắc các bạn đều đã có kiến thức cơ bản về cách dùng thì hiện tại đơn rồi đúng không? Còn nếu chưa thì sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn về 4 cách dùng này. 

Cách dùng 1: Thì hiện tại đơn dùng để chỉ 1 sự thật hiển nhiên. Giống như ví dụ trái đất quay quanh mặt trời mà các thầy cô trên lớp vẫn thường lấy cho chúng ta khi học về cách dùng này vậy.

Cách dùng 2: Thì hiện tại đơn dùng để chỉ một thói quen ở hiện tại. Cũng giống như ví dụ tôi thường thức dậy lúc 6 giờ sáng.

Cách dùng 3: Thì hiện tại đơn dùng để chỉ tính quy luật của 1 sự vật. Như ví dụ Tết truyền thống của Viêt Nam bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 1 theo âm lịch.

Cách dùng 4: Thì hiện tại đơn để chỉ về lịch trình của tàu hỏa, máy bay hay xe bus. Ví dụ như chuyến tàu này khởi hành lúc 6 giờ sáng nay.

Ứng dụng của thì hiện tại đơn trong Writing task 1 

– Biểu đồ task 1 không nhắc đến thời gian 

Trong Writing Task 1 đặc biệt là với 3 dạng bar, pie hay table thường xuất hiện dạng đề là biểu đồ không nhắc đến thời gian. Trong trường hợp này, các bạn sẽ sử dụng thì hiện tại đơn nhé! Mình sẽ lấy 1 vài ví dụ cho các bạn hiểu rõ hơn về ứng dụng này

E.g:  Với đề bài “The chart below shows the proportions of adults in Canada who own one car, two cars, more than two cars, or who do not own a car.”

Đề bài này là dạng biểu đồ pie chart không hề đề cập đến thời gian, vì vậy thì được sử dụng trong bài viết sẽ là thì hiện tại đơn. Mình xin trích 1 câu làm ví dụ.

Roughly 50% of Canadian adults own one car, while approximately 25% of adults in Canada own two cars.

– Biểu đồ task 1 mô tả thời gian ở hiện tại

Dạng thứ 2 sử dụng với thì hiện tại đơn là dạng biểu đồ miêu tả thời gian ở hiện tại. 

E.g: Với đề bài “The pie charts below compare water usage in San Diego, California and the rest of the world in 2017”.

Thời gian được nhắc đến trong bài là thời gian ở hiện tại, vì vậy thì trong bài sẽ được sử dụng là thì hiện tại đơn. Mình sẽ trính 1 câu làm dẫn chứng

In San Diego County and California State, residential water consumption accounts for 60% and 39% of total water usage.

b. Quá khứ đơn và ứng dụng trong Writing task 1

Thì thứ hai mình giới thiệu với các bạn ở đây là thì quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả 1 hành động, sự vật, sự việc diễn ra trong quá khứ.

Cấu trúc và cách sử dụng 

– Cấu trúc của thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn chỉ có 1 cấu trúc duy nhất rất đơn giản và dễ nhớ các bạn ạ.

S + V-ed + O

Các bạn lưu ý V-ed ở đây chính là động từ quá khứ của câu. Với các từ theo quy tắc, các bạn chỉ cần thêm đuôi “ed” vào sau động từ. Còn đối với các trường hợp bất quy tắc, các bạn tra bảng động từ bất quy tắc cột 2 nhé.

– Cách sử dụng của thi quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn được dùng trong trường hợp hành động, hay sự vật được diễn ra và đã kết thúc trong quá khứ

E.g: I completed my homework yesterday.

Ứng dụng của thì quá khứ đơn trong Writing Task 1

Biểu đồ Task 1 mô tả thời gian trong quá khứ. Mình sẽ đưa ra cho các bạn một 1 vài ví dụ để mô tả  ứng dụng của thì này.

E.g: Với đề bài “The graph below shows the amounts of waste produced by three companies over a period of 15 years (from 2000 to 2015).”

Thời gian được nhắc đến ở đây rất rõ ràng đúng không các bạn? Sự việc này xảy ra và đã chấm dứt trong quá khứ, vậy nên thì được sử dụng sẽ là Quá khứ đơn. Thì này sử dụng rất phổ biến trong Writing task 1 các bạn nhé

c. Tương lai đơn và ứng dụng trong Writing task 1

Thì tương lai đơn dùng để chỉ 1 hành động hay sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. 

Cấu trúc và cách dùng của thì tương lai đơn 

– Cấu trúc của thì tương lai đơn

S + will + V + O

Các bạn lưu ý động từ sau “will” luôn ở dạng nguyên thể nhé! Tuy nhiên trong task 1 thì tương lai đơn sẽ  được biến hóa hơn 1 chút để nêu ra sự dự đoán trong tương lai như sau:

Cấu trúc 1: Predictions/ Expectations/ Anticipations… + show/ reveal/ indicate + (that) + S + will + V

Predictions show that the amount of energy produced will increase to approprimately 80 units in 2025.

Cấu trúc 2: It + is + estimated/ anticipated/ expected… + that + S + will + V

E.g: It is estimated that the amount of energy produced will increase to appropriately 80 units in 2025.

Cấu trúc 3: Subject + be + predicted/ estimated/ expected… + to V

E.g: The amount of energy produced is expected to increase to appropriately 80 units in 2025.

– Cách dùng của thì tương lai đơn

Như mình đã chia sẻ ở trên, thì tương lai đơn được dùng để mô tả các sự vật, sự việc sẽ xảy ra trong tương lai

E.g:  I will go to the theatre tomorrow.

Ứng dụng của thì tương lai đơn trong Writing Task 1

Biểu đồ Task 1 mô tả thời gian trong tương lai. Với dạng này, các sự vật được đưa ra mang tính dự đoán. Mình sẽ chia sẻ với các bạn 1 ví dụ trong các bài viết của Etrain để các bạn hiểu thêm về tương lai đơn.

E.g: Đề bài “The line graph illustrates the amount of energy produced and consumed in the US from 1950 to 2025”

Thời gian được nhắc đến bắt đầu từ quá khứ và kéo dài đến tương lai, vì vậy khi viết bài về khoảng thời gian ở tương lai các bạn sẽ dùng thì tương lai đơn nhé! Mình sẽ trích 1 câu trong bài viết của Etrain cho các bạn thấy.

Projections up to 2025 suggest that energy consumption in the US will rise at a higher speed than its production to peak at 150 units. 

It is predicted that the amount of energy consumed will reach its peak of over 125 quadrillion in 2025.

d. Hiện tại hoàn thành 

Thì này được sử dụng để nhắc đến 1 khoảng thời gian từ quá khứ và kéo dài đến hiện tại. Hiện tại hoàn thành thường được dùng trong dạng biểu đồ line chart nhất.

Cấu trúc và cách dùng của thì hiện tại hoàn thành

– Cấu trúc: S + has/have + Vp2

Các bạn lưu ý chia động từ Vp2 theo quy tắc sau. Nếu động từ đó theo quy tắc thì thêm đuôi “ed”, ngược lại nếu không theo quy tắc thì tra bảng động từ bất quy tắc cột 3 nhé!

– Cách dùng của thì hiện tại hoàn thành

Như mình đã nói ở trên, hiện tại hoàn thành được dùng để chỉ 1 hành động kéo dài từ quá khứ đến hiện tại. Ngoài ra, hiện tại hoàn thành còn dùng để chỉ hành động xảy ra trước 1 hành động khác ở hiện tại.

E.g: By 2017, my sister has graduated from the university.

Ứng dụng của thì hiện tại hoàn thành trong Writing Task 1

Biểu đồ Task 1 mô tả thời gian từ quá khứ đến hiện tại. 

E.g: Đê bài “The chart below gives information about the money spent by British parents on their children’s sports between 2008 and 2017.” Với thời gian được nhắc đến trong đề kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, vậy nên các bạn sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong bài viết nhé!

e. Quá khứ hoàn thành 

Khác với 4 thì trên, Quá khứ hoàn thành được sử dụng ít hơn. Nhưng nó vẫn được sử dụng trong Task 1, nên mình vẫn sẻ chia sẻ qua cho các bạn để các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các thì trong Writing Task 1

Cấu trúc và cách sử dụng

– Cấu trúc: S + had + Vp2

– Cách dùng: Quá khứ đơn được dùng để chỉ 1 hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong quá khứ.

E.g: Before I came to school yesterday, I had completed my homework.

Ứng dụng của thì quá khứ hoàn thành trong Writing Task 1

Thì quá khứ đơn không gắn với bất cứ 1 dạng biểu đồ nào. Nó chỉ được dùng để miêu tả hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong quá khứ.

E,g: Before reaching the highest level in 2000, the number of boys joining soccer had experienced a sharp reduction in 1999.

2. Với dạng biểu đồ Process

Với dạng biểu đồ Process, thì hiện tại đơn thì thì duy nhất được sử dụng vì nó mô tả các hoạt động mang tính lặp đi lặp lại. Về cấu trúc và cách sử dụng của thì Hiện tại đơn, mình đã chia sẻ với các bạn ở trên, vì vậy trong phần này mình chỉ đưa ra phần ứng dụng của thì hiện tại trong Writing Task 1.

E.g: Đề bài “The diagram below shows the life cycle of a salmon, from egg to adult fish.”

Đây là biểu đồ dạng process, chu kì sống của 1 con cá hồi, được coi như là sự thật hiển nhiên, vậy nên thì được sử dụng xuyên suốt trong bài viết là thì Hiện tại đơn. Mình sẽ trích 1 đoạn văn miêu tả biều đồ này cho các bạn dễ hình dung.

“Salmon begin their lives in rivers where the adult fish lay and incubate their eggs. After emerging from eggs, the young salmon spend the next stage of their lives being reared in freshwater areas. Then, at some point in their development, the fish swim downstream to river estuaries where rearing continues”

Kết thúc bài viết về các thì được sử dụng trong IELTS Writing Task 1, mình đã vừa chia sẻ với các bạn xong về các thì được sử dụng trong các loại biểu đồ nhất định. Để tìm hiểu về các phần ngữ pháp khác trong Writing Task 1, các bạn có thể đọc bài về mệnh đề quan hệ hay cấu trúc câu bị động trong Writing Task 1 mình đã chia sẻ trong bài Blog trước. Chúc các bạn học tốt!

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • Hotline/Zalo: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng