Hướng dẫn sử dụng khóa học chi tiết
IELTS Listening
IELTS Reading
IELTS Writing Task 1
IELTS Writing Task 2
IELTS Speaking
IELTS Grammar

Lộ trình 180 ngày sử dụng khóa học hiệu quả đạt IELTS 6.5

Giai đoạn 1 (30 ngày): Xây dựng nền tảng tiếng anh tốt cho bài thi IELTS

Thời gian: 30 ngày, mỗi ngày 2-3 giờ

Mục tiêu:

 • Củng cố những điểm ngữ pháp quan trọng dành riêng cho bài thi IELTS (Nguồn bài học: Phần IELTS Grammar trong khóa học IELTS Online 4 kỹ năng)
 • Học và chỉnh sửa cách phát âm 44 âm IPA chuẩn (Nguồn bài học: Chuỗi video chia sẻ miễn phí trên Youtube)

Lộ trình:

Thời gian Ngữ pháp Phát âm
Ngày 1 Học lý thuyết bốn thì quan trọng trong IELTS Học tổng quan về ngữ âm
Ngày 2 Làm bài tập thực hành về thì Học tổng quan nguyên âm đơn
Ngày 3 Học lý thuyết sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Học tổng quan nguyên âm đôi
Ngày 4 Làm bài tập sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Học tổng quan phụ âm
Ngày 5 Học lý thuyết câu bị động Học âm /b/&/p/
Ngày 6 Làm bài tập câu bị động Học âm /t/&/d/
Ngày 7 Học lý thuyết Mệnh đề quan hệ Học âm /k/&/g
Ngày 8 Làm bài tập Mệnh đề quan hệ Học âm /f/&/v/
Ngày 9 Học lý thuyết Giới từ Học âm /h/&/j/
Ngày 10 Làm bài tập Giới từ Học âm /s/&/z/
Ngày 11 Học lý thuyết Danh từ & Mạo từ Học âm  /ʃ/ & /ʒ/
Ngày 12 Làm bài tập Danh từ & Mạo từ Học âm  /ʃ/ & /ʒ/
Ngày 13 Học lý thuyết Động từ Học âm /m/ & /n/ & /ŋ/
Ngày 14 Làm bài tập Động từ Học âm /ʧ/ & /ʤ/
Ngày 15 Học lý thuyết Tính từ & Trạng từ Học âm /θ/ and /ð/
Ngày 16 Làm bài tập Tính từ & Trạng từ Học âm/e/ & /æ/
Ngày 17 Học lý thuyết So sánh Học âm /ʌ/&/ɑ:/
Ngày 18 Học âm /eɪ/ /aɪ/ & /ɔɪ/
Ngày 19 Làm bài tập So sánh Học âm /u:/ & /ʊ/
Ngày 20 Học âm/ɜ:/ & /ə/
Ngày 21 Học lý thuyết Từ nối Học âm /ɪə/ /eə/ & /ʊə/
Ngày 22 Học âm /ɔː/ & /ɒ/
Ngày 23 Làm bài tập Từ nối Học âm /aʊ/ & /əʊ/
Ngày 24 Học âm /l/, /w/ & /r/
Ngày 25 Học lý thuyết Các điểm ngữ pháp gây nhầm lẫn Học phương pháp nghe chép chính tả
Ngày 26 Làm bài tập Các điểm ngữ pháp gây nhầm lẫn Học phương pháp nghe lặp đi lặp lại
Ngày 27 đến 30 Review kiến thức giai đoạn 1 – Hoàn thành các bài tập chưa làm

Giai đoạn 2 (50 ngày): Phát triển 2 kỹ năng Input: Nghe, Đọc

Thời gian: 50 ngày, mỗi ngày 2-3 giờ

Mục tiêu: Có thể nghe & đọc lâu hơn, nhiều lần hơn so với thời gian cho phép nhưng điều quan trọng nhất là nâng cao khả năng đọc hiểu và phát triển vốn từ vựng qua các bài nghe đọc. Có thể áp dụng nghe theo 1 trong 2 phương pháp: chép chính tả hoặc lặp đi lặp lại (đề xuất phương pháp số 1 cho những bạn khả năng nghe còn kém)

Lộ trình:

Thời gian Listening Reading
Ngày 1 Học thông tin cơ bản về IELTS Listening Học thông tin cơ bản về IELTS Reading
Ngày 2 đến 4 Học kiến thức & Thực hành dạng Letters & Numbers Học lý thuyết các dạng câu hỏi trong Reading

Học chiến thuật & Kỹ năng làm bài Reading

Ngày 5 đến 8 Học kiến thức & Thực hành dạng Sentence/Form/Note/Summary Completion Học kiến thức & Thực hành dạng T/F/NG hoặc Y/N/NG
Ngày 9 đến 12 Học kiến thức & Thực hành dạng Map labelling Học kiến thức & Thực hành Dạng Gap Filling
Ngày 13 đến 16 Học kiến thức & Thực hành Dạng Multiple Choice Question Học kiến thức & Thực hành Dạng Matching
Ngày 17 đến 20 Học kiến thức & Thực hành dạng Matching Học kiến thức & Thực hành Dạng Multiple Choice
Ngày 21 đến 24 Học kiến thức & Thực hành Short Answer Question Học kiến thức & Thực hành Dạng Matching headings
Ngày 25 đến 28 Học kiến thức & Thực hành Diagram/Flow-Chart Hoc kiến thức & Thực hành Dạng Matching information with paragraphs
Ngày 29 đến 32 Học kiến thức & Thực hành Part 1 Học kiến thức & Thực hành Dạng Short Answer Question
Ngày 33 đến 36 Học kiến thức & Thực hành Part 2 Học cách thức làm bài Reading full test
Ngày 37 đến 40 Học kiến thức & Thực hành Part 3
Ngày 41 đến 44 Học kiến thức & Thực hành Part 4
Ngày 45 đến 50 Review kiến thức giai đoạn 2 – Hoàn thành các bài tập chưa làm

Giai đoạn 3 (40 ngày): Phát triển 2 kỹ năng Output: Viết, Nói

Thời gian: 40 ngày, mỗi ngày 2-3 giờ

Mục tiêu:

 • Lần lượt học cách viết câu – đoạn – bài văn để trả lời từng dạng câu hỏi trong IELTS Writing (Học đến đâu, thực hành viết đến đó)
 • Học các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking và Thực hành
 • Trong giai đoạn này, bạn nên nghe/ đọc lại các bài thực hành trong giai đoạn 2

Lộ trình:

Thời gian Writing Speaking
Ngày 1 Học những thông tin cơ bản về WT1WT2 Học những thông tin cơ bản về IELTS Speaking
Ngày 2 đến 3 Học lý thuyết & Thực hành viết câu – đoạn văn mô tả xu hướng Học cấu trúc câu trả lời tốt trong Speaking Part 1
Ngày 4 đến 5 Học lý thuyết & Thực hành viết câu – đoạn văn so sánh Học và Thực hành 8 dạng câu hỏi trong Speaking Part 1
Ngày 6 đến 7 Học lý thuyết & Thực hành viết bài văn dạng Dynamic Charts Học và Thực hành 8 dạng câu hỏi trong Speaking Part 1
Ngày 8 đến 9 Học lý thuyết & Thực hành viết bài văn dạng Static Charts Học các dạng câu hỏi trong Speaking Part 2

Học cấu trúc câu trả lời tốt trong Speaking part 2

Ngày 10 Học lý thuyết & Thực hành viết bài văn dạng Mixed Charts Học hướng dẫn trả lời 6 dạng câu hỏi trong Speaking Part 2
Ngày 11 đến 13 Học lý thuyết & Thực hành viết câu – đoạn – bài văn dạng Map
Ngày 14 đến 16 Học lý thuyết & Thực hành viết câu – đoạn – bài văn dạng Process
Ngày 17 Học cách nâng điểm bài viết theo tiêu chí chấm Học giới thiệu về Speaking Part 3

Học cấu trúc câu trả lời tốt trong Speaking Part 3

Ngày 18 đến 19 Học các dạng câu hỏi trong Writing Task 2 Học hướng dẫn học Speaking Part 3 ở nhà và Thực hành nói
Ngày 20 đến 22 Học phương pháp Paraphrasing hiệu quả
Ngày 23 đến 24 Học cách viết đoạn văn phần thân bài
Ngày 25 đến 28 Học cấu trúc bài viết Writing task 2

Học các bước viết bài Writing Task 2

Học những lưu ý về IELTS Speaking
Ngày 29 đến 32 Học lý thuyết & Thực hành viết bài văn dạng Opinion Thực hành nói tự do
Ngày 33 đến 35 Học lý thuyết & Thực hành viết bài văn dạng Discussion
Ngày 36 đến 38 Học lý thuyết & Thực hành viết bài văn dạng Cause-Effect-Solution
Ngày 39 đến 40 Học lý thuyết & Thực hành viết bài văn dạng Two-part question

Giai đoạn 4 (60 ngày): Luyện đề sát thật

Thời gian: 60 ngày, mỗi ngày 4-5 tiếng

Mục tiêu:

 • Luyện tập với những đề thi sát thật nhất để đánh giá mức band điểm cho từng kỹ năng
 • Liên tục học và nâng cao vốn từ vựng theo chủ đề, đặc biệt cho IELTS Writing & Speaking

Lộ trình:

Ngày 1 60 phút: Làm 01 bài test Reading trong bộ Cam 7-16

90 phút: Đọc dịch lại bài đọc, check đáp án, phân tích những câu sai và note lại các từ vựng hay

30 phút: Làm 01 bài test Listening trong bộ Cam 7-16, nghe 1 lần duy nhất

30 phút: Nghe lại lần 2

30 phút: Check đáp án phần nghe và sửa những chỗ mình còn nghe sai, viết sai, điền sai

Ngày 2 60 phút: Soạn đề Speaking gồm đầy đủ 3 part 1, 2, 3 cho 1 topic (brainstorming ý tưởng bài nói, tra lại từ vựng chưa rõ cách phát âm, đọc thêm bài mẫu để lấy ý lấy từ)

30 phút: Thực hành nói lần 1 và chỉnh sửa

30 phút: Thực hành nói lần 2, ghi âm lại bài nói và chỉnh sửa

60 phút: Brainstorming chi tiết cho một đề Task 1 và một đề Task 2

60 phút: Đọc và phân tích bài mẫu, note lại các cụm từ mẫu hoặc các thông tin phát triển ý hay, sửa lỗi sai

60 phút: Hoặc là thực hành viết bài trên, hoặc là brainstorming và viết một đề Task 2 mới

Những ngày sau lặp lại tương tự như trên, như vậy trong 40 ngày bạn sẽ có:

 • 20 – 30 đề Listening
 • 20 – 30 đề Reading
 • 20 – 30 chủ đề Speaking
 • 20 – 30 đề Writing Task 1 và 40 – 50 đề Writing Task 2
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Calculate Shipping
   Sử dụng
   Voucher không khả dụng
   ebook15off Voucher giảm 15% Điều kiện: Đơn mua Ebook lẻ >250k
   ebook20off Voucher giảm 20% Điều kiện: Đơn mua Ebook lẻ >450k
   ebook25off Voucher giảm 25% Điều kiện: Đơn mua Ebook lẻ >700k
   sachin10off Voucher giảm 10% Điều kiện: Đơn sách in lẻ >250k
   sachin15off Voucher giảm 15% Điều kiện: Đơn sách in lẻ >900k
   sachin20off Voucher giảm 20% Điều kiện: Đơn sách in lẻ >1.5tr